Van der Klei Design

Nouwens Bogaers

 Tapijt verbeterd het klimaat in huis

Een mens brengt het grootste deel van zijn tijd binnenshuis door (in huis, op kantoor en school) en realiseert zich vaak niet hoe belangrijk een goed binnenklimaat is voor een gezond leven. Schone lucht, welbehagen, comfort, zachtheid en akoestiek zijn belangrijke ingrediënten voor een goed binnenklimaat. Tapijt levert hier een essentiële bijdrage aan!
schone luchtveiligheidgeluiddempendenergiebesparendtapijt onderhoud